Základné parametre strechy

 

1. Odkvapová hrana

2. Náveterná hrana

3. Nárožie

4. Hrebenáč

5. Úžľabie

 

   Popis strechy:

kliknúť tu

 

 

Úplný nákres strechy:   

kliknúť tu